ก่อนที่จะ และโปรแกรม กังวล โฟล์คสวาเก้น หมายเลข 445 โครงการตรวจคุณลักษณะของอุปกรณ์และการออกแบบ/เทคนิคของรถยนต์ โฟล์คสวาเก้น Sharan การสร้าง III-th


ปี: 2011
ดาวน์โหลดบริการฝึกอบรมโฟล์คสวาเกน Sharan บนอัตโนมัติ Repmans: