Unikālo ikmēneša žurnāls par formula 1, angļu valodā.

Rokas, istabu skaits: 35
Skaitļu saraksta garums:
2006: 12
2007: 02
2008: 11, 12
2009: 01, 02, 03, 04, 07
2010: 04, 10, 11, 12
2011: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12
2012: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12


Izdevums: 2006.-2012. gadam
Izdevējs: Haymarket
ISBN: 1361-4487

Valoda: "latviešu valoda"

References materiālu lejupielāde
References materiālu lejupielāde
References materiālu lejupielāde