راهنمای چند رسانه ای ارائه شده مرسدس SDMedia شامل اطلاعات منحصر به فرد در تعمیر ، تعمیر و نگهداری از اتومبیل مرسدس بنز. در این برنامه فیلم های تصویری وجود دارد که تا حد زیادی تسهیل روند تشخیص و از بین بردن ضعف ، malfunctions در اتومبیل های مرسدس بنز. این برنامه همچنین علاوه بر مهم به برنامه تشخیصی مرسدس بنز.


تاريخ انتشار: ۲۰۱۳
نسخه: 01/2013
زبان: "آلمانی"

Mercedes SDMedia 01.2013-a49c5ac67bfc24560be018988e074cd3-jpg
دانلود مطالب برای آشنایی
دانلود مطالب برای آشنایی
دانلود مطالب برای آشنایی