4 x 4 polniy privod (85) 11 tháng 11 năm 2010.

Trong phòng:

THỂ LOẠI G
10 QUY ĐỊNH MỚI KỸ THUẬT
...NÓ KHÔNG ĐƯỢC CHO PHÉP ĐỂ DŽIPERU
HỘP THƯ ĐẾN
13 Phản hồi với các độc giả
THANG MÁY SUZUKI VÀ TRUNG QUỐC RỒNG
SỰ KIỆN
14 Xe ô tô Hiển thị ở Hanover
NĂM MỚI "VOLKSWAGEN"»
18200 NĂM PEUGEOT
MỘT CUỘC TRÒ CHUYỆN VỚI FRANÇOIS POIRIER
LÁI XE THỬ NGHIỆM
20 XE JEEP WRANGLER RUBICON
ĐỘNG CƠ DIESEL LÀ CHÍNH
24 LAND ROVER KHÁM PHÁ IV
UNIVERSAL CÔNG CỤ
28 GREAT WALL HOVER H3
TRUNG QUỐC ĐIỆN THỰC VẬT
CÔ DÂU HIỂN THỊ
MITSUBISHI PAJERO IV 32
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo
Tải tài liệu để tham khảo