Thị trưởng Moscow Sergei sobyanin đã ra lệnh để chuyển tài sản của Moscow region, nằm trên các lối vào sân bay Sheremetyevo-2. Ba đường cao tốc: đường cao tốc quốc tế kéo dài gần 9 km so với giao lộ với đường cao tốc Leningrad (sự khởi đầu của đường Okhta Starošeremet′evskogo đường); Starošeremet′evskoe (5 km giữa các sân bay terminals 1 và 2); Sheremetievo shosse từ giao lộ với đường cao tốc Leningrad và Starošeremet′evskogo Highway (hơn 5 km). Chịu trách nhiệm cho việc truyền tải đã chỉ định các đối tượng được chỉ định để các Phó thị trưởng, trưởng khoa của bất động sản của thành phố Natalia Sergunina, Interfax báo cáo. Chúng tôi gần đây đã viết rằng tại đường cao tốc yaroslavskoye vùng Moscow giữa tháng sáu và tháng mười năm nay, các công trình kế hoạch road, vì vậy trong mặt này có thể có những khó khăn trong sự chuyển động của xe.