Trong khi có thể dây chuyền lắp ráp ô tô xe 4780, petered ra trong ngày sẽ phát hành xe ô tô 8000. «Izhavto» hàng ngày tập hợp khoảng 300 chiếc xe một ngày, mỗi ngày thêm số 10-20 xe. Các sản phẩm thực vật Izhevsk thực hiện Diler 244, 160 đều là đại diện của dịch vụ và các mạng lưới bán hàng của công ty cổ phần AvtoVAZ. Hôm nay tại nhà máy ô tô Izhevsk sử dụng 4681 người vào tháng 5 năm 2011, 694 được chấp nhận của con người kể từ đầu năm-2219. Kể từ đầu năm, Izhevsk xe nhà máy sản xuất xe hơi 14718. Chúng tôi gần đây đã viết rằng kể từ tháng sáu hội đồng "kinh điển" đã chuyển hoàn toàn sang «izhavto». Nhưng Izhevsk trồng với kế hoạch tập chỉ lên đến ngày.