Các quốc gia Highway lưu lượng truy cập an toàn chính quyền Hoa Kỳ quyết định kiểm tra Chevrolet Volt. Các chuyên gia đã được hài lòng với các bài kiểm tra, và các máy tính đã được trao một đánh giá 5 sao. Chevrolet Volt èlektrokarom, người đã trở thành người đầu tiên trong bảng xếp hạng an toàn xa lộ của chính quyền Mỹ bị rơi ở phía trên khó khăn. Volt đã đã quản lý để có được các giải thưởng cao nhất từ viện bảo hiểm Mỹ cho xa lộ an toàn để bảo vệ hành khách. Nhưng kỳ thi đã được đưa ra xe. Tấn công phía trước Chevrolet Volt chỉ có bốn ngôi sao của hành khách không đủ bảo vệ. Nhưng với đòn bên vấn đề phát sinh. Đây Volt cứng top 5. Tốt bóng máy perevoračivaemost′. Máy mô hình năm 2011 NHTSA sử dụng thủ tục cứng hơn để tai nạn thử nghiệm. Ngoài truyền thống BPM kiểm tra công việc của hệ thống an ninh điện tử. Ngoài ra thêm các mô phỏng của đánh bài, hoặc cây.