Lexus RX200t, Lexus RX300, Lexus RX350, Lexus RX350L, Lexus RX450h kể từ khi phát hành năm 2015. Thiết bị, bảo trì và sửa chữa.

tự động sửa chữa hướng dẫn sử dụng trực tuyến Lexus .
hướng dẫn sử dụng sửa chữa tự động trực tuyến miễn phí
hướng dẫn sử dụng sửa chữa trực tuyến xe hơi
hướng dẫn sử dụng sửa chữa tự động trực tuyến

Động cơ xăng: 2.0L (8AR-FTS ·), 3,5L (2GR-FKS ·), 3,5L (2GR-FXS)

Thể loại nhạc: Thiết bị, bảo trì và sửa chữa

Loạt: Sê-ri vàng
Định dạng: PDF

Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_1-jpg Lexus RX200t, RX300, RX350, RX350L, RX450h maintenance and repair-autorepman_lexus_rx200t_rx300_rx350_rx350l_rx450h_maintenance_2-jpg


Trên AutoRepManS: