Cuốn sách này mô tả tất cả các khía cạnh của dịch vụ đường. Cho người đọc, sổ tay này sẽ hữu ích cho những người cho biết làm thế nào liên quan đến tất cả các dịch vụ hệ thống. Các bức ảnh trong bối cảnh để giúp độc giả trực quan hiểu chất và các chi tiết của các dịch vụ.


Phát hành: 2009
Tác giả: JD Halderman
Nhà xuất bản: Pearson Giáo dục, Inc
ISBN: 0-13-1754777/DjVu + DVD
Ngôn ngữ: Tiếng Anh (+ space)


Trên AutoRepManS: