Cuốn sách:-Dịch vụ hướng dẫn sử dụng CHEVROLET AVEO mới, sản xuất từ năm 2011 trở đi. Những chiếc xe có sẵn trong sedan, hay hatchback, xăng điện các đơn vị được trang bị với một kích thước tương đương với 1.6 lít.
Cuốn sách này mô tả các thực tiễn tốt nhất cho việc khai thác của CHEVROLET AVEO, lái xe trên con đường khác nhau và điều kiện thời tiết, cung cấp tần số cần thiết của thủ tục bảo trì, tính năng kỹ thuật, danh sách bất kỳ lỗi hoặc hỏng hóc, cũng như các khuyến nghị cho loại bỏ của riêng họ.
Tất cả được mô tả trong sửa chữa có thể trong một nhà để xe bằng cách sử dụng công cụ tiêu chuẩn.


Hướng dẫn: S.n. Pogrebnoy, a. Kondratyev, is Gorfin
Sách xuất bản: Rome thứ ba
Xuất bản năm: 2014

CHEVROLET AVEO NEW (2011-...) руководство по ремонту-4975%2520chevrolet%2520aveo%2520new_rbp-jpg

Trên AutoRepManS: