BMW WDS-BMW dây sơ đồ hệ thống v 12.3
Này hướng dẫn sử dụng BMW dây sơ đồ hệ thống có dây sơ đồ cho BMW 3, 5, 6, 7, 8 và khác series.
Trong sửa chữa hướng dẫn sử dụng BMW WDS bao gồm đầy đủ các sơ đồ điện cho BMW, vị trí của các rơ le và cầu chì trong xe hơi cho pinout kết nối, bao gồm cả E71.


Phát hành: 2009
Phiên bản: 7.6


BMW Wiring Diagram System v12.3-620bafe79caa8caa82df3fca88c9bc8d-jpg BMW Wiring Diagram System v12.3-813938d955d5c7923a3a0f2732c788c0-jpg BMW Wiring Diagram System v12.3-9d8b29373cfe95ecaec722209c1b3367-jpg


Tải về hệ thống BMW dây sơ đồ Trên AutoRepManS: