BMW 3 (1983-1994) - Руководство по ремонту


Hướng dẫn sử dụng (đa phương tiện) sửa chữa, bảo trì và xe hơi BMW 3 (1983-1994), chứa các thông tin kỹ thuật toàn diện Ave 316, mô hình 318, 320, 323 và 325. Hướng dẫn này bao gồm hàng trăm minh họa màu sắc và hình ảnh hiển thị vị trí của các thành phần chính của xe, và sau đó hiển thị các giai đoạn của việc sửa chữa. Từng phần của hướng dẫn sử dụng mô tả làm thế nào để nhanh chóng chẩn đoán lỗi và giải đáp thắc mắc, cũng như đề nghị cách để giải quyết chúng.
Cũng trong phần hướng dẫn này mô tả tất cả các hệ thống và các đơn vị của BMW, cũng như các phương pháp sửa chữa của họ, một hướng dẫn sử dụng đầy đủ của xe.


BMW 3 (1983-1994) - Руководство по ремонту-prscr1-jpg BMW 3 (1983-1994) - Руководство по ремонту-prscr2-jpg BMW 3 (1983-1994) - Руководство по ремонту-prscr3-jpg

Мультимедийное руководство по ремонту BMW 3 Ngày AutoRepManS:


Chủ đề tương tự: