Hướng dẫn đầy đủ để sửa chữa xe và bảo trì của Audi A8 (1994-1999).
Hướng dẫn này dành cho chủ sở hữu xe Audi A8, mà sẽ dịch vụ và sửa chữa chiếc xe của bạn.

Hướng dẫn bao gồm:
Kỹ thuật đầy đủ chi tiết kỹ thuật của Audi A8.
Bí mật của hoạt động của xe ô tô của thương hiệu này.
Một mô tả chi tiết của các hoạt động để sửa chữa và bảo trì của xe.
Hơn 500 minh họa với các tác phẩm để sửa chữa xe.
Màu thiết bị điện của xe.


Ngôn ngữ: tiếng Nga
Loại: .exe
Kích thước: 275.67 Mb
Tải về Audi A8 sửa chữa hướng dẫn sử dụng Trên AutoRepManS: