Tự học chương trình 409 Audi A4 ' 08
-Xe
-Hệ thống an toàn hành khách
-Động cơ xe hơi
-Xe hơi bộ truyền động
-Khung xe xe ô tô
-Điện xe hơi
-Infotainment
-Máy lạnh
-Xe bảo trì


Định dạng: PDF
Kích thước: 4,29 Mb


Audi A4 (2008) - программа самообучения №409-prscr1-jpg Audi A4 (2008) - программа самообучения №409-prscr2-jpg Audi A4 (2008) - программа самообучения №409-prscr3-jpg Audi A4 (2008) - программа самообучения №409-prscr4-jpg
Tải về Audi A4-tự học chương trình No409 Trên AutoRepManS: