Chương trình tự học được đại diện bởi xe Audi TT (2007), phiên bản số 380-383.

Tự học chương trình 380
Audi TT Coupe ' 07
Bảng nội dung
Hệ thống an ninh hành khách...............8
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ходовая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Электрика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Кузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
Máy lạnh.....................42
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.


Tự học chương trình 381
Audi TT Coupe ' 07. Khung gầm
Bảng nội dung
Hệ thống phanh
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Thành phần của hệ thống. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ESP
Компоненты системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Kiểm soát và dấu hiệu của................................. 20
Hệ thống lái
Cơ điện kiểm soát EPS..................... 21
Рулевая колонка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Рулевое колесо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Audi đi xe từ tính
Bánh/lốp xe
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Nguyên tắc hoạt động của các...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Компоненты системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Chức năng đặc biệt............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sơ đồ của........................... 30
Có thể xe buýt dữ liệu trao đổi........................... 31
Объем сервиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Передняя ось. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Задняя ось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Khung gầm
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Tự hỗ trợ lốp xe (SST).............................. 35
Kiểm tra dấu hiệu áp suất lốp.................. 36
Lốp xe áp suất giám sát hệ thống (Hoa Kỳ)............... . 44


Tự học chương trình 382
Audi TT Coupe ' 07 điện và Infotainment
Bảng nội dung
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.
Đài phát thanh dàn hợp xướng, buổi hòa nhạc và nhạc giao hưởng trong 2-DIN gói... . 36
Khái niệm cơ bản của MP3 và thẻ ID3...... .. . . . . . . 41
Audi dẫn hướng hệ (BNS 5.0).................. 42
Звуковые системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Đứng cho Apple iPod........................... 50
Антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 52


Tự học chương trình 383
Audi TT Coupe ' 07 the cơ thể
Bảng nội dung
Audi-không gian-khung Audi TT
Размеры ................................................................................. 4
Kỹ thuật khái niệm......................................................... 5
Liên hệ với ăn mòn............................................................ 6
Kết nối thép và nhôm................................................ 7
So sánh các khái niệm của ASF......................................................10
Quá trình công nghệ và sản xuất lắp ráp
Обзор ..................................................................................12
Tán kết nối...................................................13
Kết nối mùa xuân......................................................13
Сварка MIG .........................................................................14
Tại chỗ Hàn và hàn với MAG.............................................14
Cấu trúc liên kết......................................................15
Công nghệ mới hội: đinh tán rive (với một cái đầu hình nón)....16
Các công nghệ mới hội: đinh vít khoan chảy...........................17
Công nghệ mới hội: laser hàn nhôm............18
Khái niệm về sửa chữa
Sửa chữa linh kiện bằng nhôm...................................................20
Sửa chữa linh kiện thép.........................................................22
Sửa chữa linh kiện thép và nhôm.......................................23
Phương tiện sản xuất.........................................................24
Các bằng cấp để làm việc với nhôm.................................25
Khái niệm xe an toàn
Phải đối mặt với trước, bên và phía sau....................................26
An toàn cho người đi bộ...28
Electro – mechanical spoiler phía sau


Tự học chương trình 391
Audi TT Roadster
Giới thiệu
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6
Kết hợp động cơ/truyền. . . . . . . . . . 7
Điện mái nhà
Cài đặt các thành phần hệ thống......... 12
Điều khiển tự động mái nhà... . . . . . . . . 14
Khẩn cấp ổ........................ 18
Mái nhà kiểm soát thành phần....... . . . . . . . . 20
Обзор системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Cấu hình mạng........................ 30
Trao đổi dữ liệu...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Có thể giao diện xe buýt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Chức năng sơ đồ..................... . 34
Hệ thống thủy lực
Hệ thống thủy lực....... . . . . . . . . . . . . . . . . 36


Định dạng: PDF
Ngôn ngữ: tiếng Nga


Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr1-jpg Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr2-jpg Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr3-jpg


Tải về Audi TT tự học chương trình Trên AutoRepManS: