Hướng dẫn chính thức để bảo trì và sửa chữa xe Alfa Romeo 155. Hướng dẫn này sẽ giúp để làm cho xe sửa chữa, mà không có sự tham gia của một bên thứ ba hỗ trợ. Sẽ đối phó với các thiết bị của xe, sẽ quen bạn với hệ thống chính và phụ kiện.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 60.97 Mb
Tổng quan phần mềm Alfa Romeo 155 Hướng dẫn sửa chữa Trên AutoRepManS: