Bạn sẽ cần các vật liệu để làm cho sửa chữa và dịch vụ của Honda hay Acura Integra một cách độc lập, mà không cần phải nhờ đến tốn kém và trạm dịch vụ xe bảo trì. Hướng dẫn này, chủ sở hữu xe hơi mới sẽ xem xét trường hợp của một chiếc xe, các dịch vụ và nội dung, để thực hiện công việc trên kế hoạch thay thế vật tư tiêu hao, chẩn đoán của trục trặc và loại bỏ của họ.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 22.63 Mb
Tải về một hướng dẫn để sửa chữa Acura Integra Trên AutoRepManS: