Dịch vụ hướng dẫn sử dụng cho người Mỹ xe Acura TL, mà đã được ban hành trong các cơ quan UA4 và UA5. Vấn đề với năm 1999 đến năm 2003.
Hướng dẫn này nhằm mục đích giúp người dùng thực hiện một chiếc xe sửa chữa dịch vụ và khai thác đúng cách.
Chiếc xe này là hoàn toàn tương tự là Honda Inspire và Honda Saber cho thị trường Nhật bản, 308 UA4 UA5-.
Những chiếc xe được sử dụng trong động cơ J25A và J32A. ngày của riêng mình, sẽ giúp bạn chẩn đoán thiệt hại và tư vấn cho làm thế nào để giải quyết chúng. Với cuốn sách này mới bắt đầu học lái xe sẽ có thể độc lập và hiệu quả phù hợp với hiện tại


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 800.24 Mb
Tải xuống Acura TL / Honda Inspire / Saber Sửa chữa hướng dẫn sử dụng Trên AutoRepManS: