Hướng dẫn để người Mỹ Acura TL với UA1, UA2 UA3. Từ năm 1995 đến năm 1998 mô hình tuổi.
Xe là một tương tự hoàn thành là Honda Inspire và Saber Honda cho thị trường Nhật bản.
Hướng dẫn này là để sửa chữa và bảo trì của xe ô tô với cơ quan/UA1-UA3 và G25A/C32A.
Cũng hướng dẫn này là thích hợp cho các sửa chữa động cơ của toàn bộ loạt Honda với 5-xi lanh động cơ G20A và G25A, Vigor/Inspire/Ascot/Rafaga/Saber.


Ngôn ngữ: tiếng Anh
Định dạng: PDF
Kích thước: 73 Mb
Tải xuống hướng dẫn sửa chữa của acura TL Trên AutoRepManS: