มอสโกหน่วยงานวางแผนในปีหน้าการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีขนส่ง ระบุรองแรก หัวหน้าภาควิชาของนโยบายเศรษฐกิจและการพัฒนา อีรีนาแห่ง Smirnova นอกจากนี้ถ้าไม่กลัวเลี้ยง และอื่น ๆ ภาษีควร ขณะนี้ในมอสโกขนส่ง ภาษีสำหรับรถยนต์มีพลังงานถึงพลังม้า 100 EUR 7 ต่อแรงม้า 100 ถึง 125 HP. -20 จาก 125 กับ 150 hp rubles-30 จาก 150 ถึง 175 HP-38 จาก 175 ถึง 200 HP 45 rubles จาก 200 ไปถู HP 60 225 จาก 225 กับ 250 HP 75 ถู กว่า 250 HP -150 ถู แต่ไม่พอสำหรับกฎหมาย motorists ปีถัดไปยังโปรแกรมรายงานคาดว่านี้ตัดสินใจที่จะบอกล่วงหน้า