คู่มือการซ่อมแซมนิสสัน Elgrand และคำแนะนำในการวางแผน บริการรถยนต์นิสสัน Elgrand ๕๐ ผลิตจาก๑๙๙๗ถึง๒๐๐๒ รถ ยนต์ นิสสันเอลแกรนด์ พร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน, รุ่น: VG33E, VQ35DE หรือเครื่องยนต์ดีเซล, รุ่น: QD32ETi, QD30DDTi.

บนอัตโนมัติ Repmans: