คู่มือเทคนิค ซ่อมแซม และบำรุงรักษาของรถยนต์ออดี้ 80, 90 รอง
คู่มือนี้จะช่วยให้เจ้าของรู้ดีรถของคุณที่จะให้ความรู้สึกอิสระบนถนน ทราบว่ายานพาหนะมีความสามารถใน นั่งลง หลังล้อของรถยนต์ใหม่ โปรดอ่านคู่มือของเจ้านี้ เช็คข้อมูลการเลือกสำหรับคุณ คู่มือนี้ประกอบด้วยข้อมูลสำคัญ การรู้ว่า คุณจะสามารถชื่นชมข้อดีเทคนิคทั้งหมดของออดี้


รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ภาษา: รัสเซีย
ขนาด: 4.61 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือบริการ Audi 80, ออดี้ 90, ออดี้เอวอนต์ บนอัตโนมัติ Repmans: