คู่มือการใช้บริการรถยนต์ ซ่อม และติดตั้งของรถ Audi 80 รุ่นปี 1979-1986 ผลิตเช่น: L, GL, GLS, GLE, GTE ฐานตระกูล E Formel, CL, CC, GT, SC 4 เครื่องยนต์กับเครื่องยนต์เบนซิน คู่มือนี้ให้ออกแบบที่สมบูรณ์และลักษณะทางเทคนิคของหน่วยพื้นฐาน กลไก และระบบของ รถ ตลอดจนคำแนะนำ และคำแนะนำสำหรับการดำเนินงานของแผนการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถ Audi 80


ภาษา: รัสเซีย
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 32.3 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือซ่อม Audi 80 บนอัตโนมัติ Repmans: