คำแนะนำสำหรับรถ MMI A8 (หลายสื่ออินเตอร์เฟซ)
MMI เบราเซอร์ HTML ที่ใช้ไม่เพียงแต่ ในคู่มือรถยนต์ดิจิตอลและ MMI แต่ยัง สำหรับโปรแกรมประยุกต์อื่น ได้ เกี่ยวกับหน่วยความจำรถยนต์ที่ราคาโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีหน่วยความจำค่อนข้างมาก ใช้ขนส่งข้อมูลซีดีรอม ซึ่งสามารถอ่านได้บนเครื่องเล่นซีดีปกติ


วันที่ออกข่าว: 2005
ผู้เขียน: Audi AG
ภาษา: เยอรมัน อังกฤษ สเปน ฝรั่งเศส อิตาลี โปรตุเกส


Audi А8 и MMI (Multi Media Interface)-3d9bd13d421db70a4413e3504aa2cc32-jpg Audi А8 и MMI (Multi Media Interface)-8017f5618368dd494c8ce6cf764e1464-jpg Audi А8 и MMI (Multi Media Interface)-348399224d7a41af803ec6a61a498968-jpg
บนอัตโนมัติ Repmans: