คู่มือซ่อม และบำรุงรักษารถยนต์ ออดี้ 80, 90, B4 (1986 - 1991) เบนซินและดีเซล
จำนวนภาพประกอบดีแสดงขั้นตอนของงานซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ แนะนำให้ข้อมูลในการซ่อมแซมรถยนต์ ระบบไฟฟ้า ระบบไอเสีย หนีบ กล่อง เกียร์ พวงมาลัยพาวเวอร์ เบรคระบบและสิ่งอื่น ๆ แยกส่วนของคู่มือเป็นคู่มือรถออดี้ 80, 90


ภาษา: รัสเซีย
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 50.53 MB


Audi 80, 90, B4 (1986-1991) руководство по ремонту-prscr1-jpg Audi 80, 90, B4 (1986-1991) руководство по ремонту-prscr2-jpg Audi 80, 90, B4 (1986-1991) руководство по ремонту-prscr3-jpg
ดาวน์โหลดออดี้๘๐, ๙๐, คู่มือซ่อมแซมโดย B4 บนอัตโนมัติ Repmans: