โปรแกรมหลักจะแสดง โดยใช้รถยนต์ออดี้ TT (2007), รุ่นเลขที่ 380-383

โปรแกรมหลัก 380
Audi TT Coupe ' 07
สารบัญ
ระบบรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร...............8
Двигатель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Ходовая часть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
Электрика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
Кузов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
เครื่องปรับอากาศ.....................42
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50


โปรแกรมหลัก 381
Audi TT Coupe ' 07 แชสซี
สารบัญ
ระบบห้ามล้อ
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
คอมโพเนนต์ของระบบ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ESP
Компоненты системы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ควบคุมและวัด................................. 20
ระบบพวงมาลัย
ไฟฟ้าควบคุม EPS..................... 21
Рулевая колонка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Рулевое колесо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
ออดี้ขับแม่เหล็ก
ล้อ/ยาง
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
หลักการทำงานของการ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Компоненты системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
ฟังก์ชันพิเศษ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
ไดอะแกรมของ........................... 30
สามารถขนส่งแลกเปลี่ยนข้อมูล........................... 31
Объем сервиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Передняя ось. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Задняя ось . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
แชสซี
Обзор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ตนเองสนับสนุนยาง (SST).............................. 35
ตรวจสอบตัวบ่งชี้ความดันยาง.................. 36
ยางความดันการตรวจสอบระบบ (สหรัฐอเมริกา)............... . 44


โปรแกรมหลัก 382
Audi TT Coupe ' 07 ไฟฟ้าและ Infotainment
สารบัญ
Infotainment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
ประสานเสียงวิทยุ คอนเสิร์ต และซิมโฟนีในดิน 2 ชุด... . 36
พื้นฐานของ MP3 และแท็ก ID3...... .. . . . . . . 41
ออดี้ระบบนำทาง (BNS 5.0).................. 42
Звуковые системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ยืนสำหรับ Apple iPod........................... 50
Антенны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 52


โปรแกรมหลัก 383
Audi TT Coupe ' 07 ร่างกาย
สารบัญ
เฟรมพื้นที่ออดี้ Audi TT
Размеры ................................................................................. 4
แนวคิดทางเทคนิค......................................................... 5
ติดต่อกัดกร่อน............................................................ 6
เชื่อมต่อของเหล็กและอลูมิเนียม................................................ 7
เปรียบเทียบแนวคิดของ ASF......................................................10
เทคโนโลยีและการผลิตขั้นตอนการประกอบ
Обзор ..................................................................................12
Riveted เชื่อมต่อ...................................................13
สปริงเชื่อมต่อ......................................................13
Сварка MIG .........................................................................14
จุดเชื่อมและเชื่อมกับมัก.............................................14
ยึดติดโครงสร้าง......................................................15
แอสเซมบลีเทคโนโลยีใหม่: rivets (มีหัวทรงกรวย) . ...16
เทคโนโลยีใหม่ของแอสเซมบลี: สกรูเลื่อนไหล...........................17
แอสเซมบลีเทคโนโลยีใหม่: เลเซอร์เชื่อมอลูมิเนียม............18
แนวคิดของการซ่อมแซม
ซ่อมประกอบทำจากอลูมิเนียม...................................................20
ซ่อมแซมส่วนประกอบของเหล็กกล้า.........................................................22
ซ่อมแซมส่วนประกอบของเหล็กและอลูมิเนียม.......................................23
วิธีการผลิต.........................................................24
คุณสมบัติการทำงานกับอลูมิเนียม.................................25
รถแนวคิดด้านความปลอดภัย
หันหน้าไปทางด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง....................................26
ความปลอดภัยของคนเดินเท้า...28
กลไฟสปอยเลอร์หลัง


โปรแกรมหลัก 391
ออดี้ TT Roadster
แนะนำ
Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 6
ชุดเครื่องยนต์/ระบบเกียร์ . . . . . . . . . 7
หลังคาไฟฟ้า
ติดตั้งคอมโพเนนต์ระบบ......... 12
ควบคุมอัตโนมัติหลังคา... . . . . . . . . 14
ขับรถฉุกเฉิน........................ 18
ส่วนหลังคาควบคุมประกอบ....... . . . . . . . . 20
Обзор системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
กำหนดค่าเครือข่าย........................ 30
แลกเปลี่ยนข้อมูล...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
สามารถติดต่อรถ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
ทำงานไดอะแกรม..................... . 34
ระบบไฮดรอลิกส์
ระบบไฮดรอลิก....... . . . . . . . . . . . . . . . . 36


รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ภาษา: รัสเซีย


Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr1-jpg Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr2-jpg Audi TT (2007) программа самообучения №380-383-prnscr3-jpg
บนอัตโนมัติ Repmans: