คู่มือการซ่อมรถและการบำรุงรักษาของอัลฟาโรเมโอ 156 ปี 2002 รุ่น แนะนำที่เห็นแสดง: ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลทางเทคนิค คำ อธิบาย กฎ ขั้นตอน การวินิจฉัยปัญหาทั่วไป และวิธีการวินิจฉัย และซ่อมแซม ถอด และประกอบ จำเป็น schematics อุปกรณ์ไฟฟ้า คำอธิบาย วินิจฉัย และซ่อมแซมรถ

หลังจากติดตั้งผมแนะนำให้รันเมื่อคุณเริ่มระบบจากฮาร์ดดิสก์จากไดรฟ์ซีดี "ไม่สามารถ"


รุ่น: 2002
ผู้ประกาศ: อัลฟาโรเมโอ
ภาษา: ภาษาอังกฤษ
รูปแบบ: ภาพดิสก์
ขนาด: 275.06 Mb
ดาวน์โหลดอัลฟ่าโรมิโอ๑๕๖ซ่อมแซมคู่มือ บนอัตโนมัติ Repmans: