มี คำแนะนำ ช่วยเจ้าของรถจะได้รู้จักกับคุณลักษณะและฟังก์ชันต่าง ๆ ของรถทั้งหมด อัลฟาโรเมโอ 145. ในกวดวิชานี้ เรียนรู้วิธีการเจ้าของรถใช้ และบำรุงรักษารถของคุณ ยังมีคำแนะนำที่ช่วยให้เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหา และบอกวิธีและวิธีการของการตัด แต่ละผู้ใช้จะไม่สามารถทำการซ่อมแซมที่จำรถของตัวเองในโรงรถ


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 34.16 Mb
ดาวน์โหลดอัลฟ่าโรมิโอ๑๔๕คู่มือซ่อมแซม บนอัตโนมัติ Repmans: