คำแนะนำอย่างเป็นทางการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อัลฟาโรเมโอ 155 คู่มือนี้จะช่วยให้คุณทำการซ่อมแซมยานพาหนะ ไม่เกี่ยวข้องในการขอความช่วยเหลืออื่น ๆ จะจัดการกับอุปกรณ์รถยนต์ จะท่านใกล้ชิดกับระบบหลักและส่วนประกอบ


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 60.97 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือซ่อม Alfa Romeo 155 บนอัตโนมัติ Repmans: