คู่มือบำรุงรักษารถและเครื่องยนต์เบนซินอัลฟาโรเมโอ Alfetta (c) หนังสือแสดงคำอธิบายโดยละเอียดของทุกส่วนประกอบ และแอสเซมบลี ตลอดจนเคล็ดลับ และเทคนิคการดำเนินการและบำรุงรักษา นอกจากนี้ยัง มีภาพวาดรายละเอียด ตาราง และวงจรไฟฟ้า


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 146.3 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือซ่อมอัลฟาโรเมโออัลเฟตตา บนอัตโนมัติ Repmans: