คู่มือมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการวินิจฉัยและซ่อมแซมของหน่วยและหน่วยรถ
ถ้าคุณมีปัญหาทางเทคนิคกับรถแอคิวรา RSX, Honda Integra-ดาวน์โหลดคู่มือนี้และจะกลายเป็น ผู้ช่วยของคุณ irreplaceable ในการจัดการกับปัญหาขนาดเล็กรถ และดำเนินงานแผนบนแทนบริโภควัสดุและเทคนิคของเหลว คุณจะสละเข้าประจำที่สถานีบริการ ซึ่งจะประหยัดเงิน


ภาษา: ภาษาอังกฤษ
รูปแบบ: ไฟล์ PDF
ขนาด: 39.84 Mb
ดาวน์โหลดคู่มือซ่อม Acura RSX บนอัตโนมัติ Repmans: