Ова књига садржи корисне информације за поправку и одржавање возила Шкода, модела - 105, 120, 125, 130, 135, 136, Гарде, Рапид. Садржи опис главних чворова и механизама возила, слике и цртежи, алате потребне за поправку и електричних шема, као и много другог.


Издање: 1994
Језик: Чешки


За преузимање материјала за испитивање
За преузимање материјала за испитивање
За преузимање материјала за испитивање