Наизглед, акумулаторске батерије је важно да се прави оптужба, а како је и одакле је – неважно. У ствари, она је веома привередлива.