Geely MK / king kong / LG-1 - riparim Manual

Geely MK / king kong / LG-1 - manual riparimin, mirëmbajtjen dhe operimin e automjeteve.
Manuali përmban: informacion i Përgjithshëm rreth pajisjes makinë Geely MK dhe modifikimet e tyre, udhëzuesit për funksionimin dhe mirëmbajtjen, përshkrimi i mundur malfunctions e motorit, transmisionit, pezullimin, drejtues, frenimit, sistemi. Këshilla e dhënë në këtë manual do të ndihmojë për të mbajtur ATË dhe për të bërë riparime si stacionet e shërbimit dhe të tyre.


Përditësuar 2018/03/16! 

Riparimi manual Geely MK / king kong / LG-1 në AutoRepManS:E Ngjashme Lavdëruese: