FORD Demi & MERKURIT Sable (1986-1994) - Udhëzues për riparimin dhe mirëmbajtjen e

Manual riparimit, mirëmbajtjes dhe funksionimit, si dhe strukturën e makinave Ford Demi / Merkuri Sable 1986-1994 vitet e lirimit. këto makina ishin të pajisur me benzinë inline 4-cilindër motorët 2.5 litra dhe V6 motor zhvendosjen 3.0 dhe 3.8 litra.



Shtyp: 2003/DjVu
Numri i faqeve: 330



 

Udhëzues për riparimin dhe mirëmbajtjen e FORD Demi & MERKURIT Sable në AutoRepManS:







E Ngjashme Lavdëruese: