Alfa Romeo 1300 Junior - Manuali i përdoruesit

Manuali i përdoruesit Alfa Romeo 1300 Junior me ilustrime vizuale. Ky libër do të jetë shumë e dobishme për shoferët për funksionimin e duhur të automjetit, diagnostikimin dhe riparimin e defekteve, i planifikuar zëvendësime të konsumit.Shtyp: 1989
Botues: Alfa Romeo
Numri i faqeve: 24
Cilësia: e Skanuar faqet 

Alfa Romeo 1300 Junior manuali i përdoruesit në AutoRepManS:E Ngjashme Lavdëruese: