Max Chilton: det er svært positivt tegn

Hver av de tre dagene testing på Jerez i Marussia opplevd mindre problemer. I dag nye MR02 for lang stående i boksene skyldes svikt i elektronikk, men Max kan fortsatt krysse Chilton 78 runder, viser best av den niende timen av dagen.
Max Chilton: Jeg er fornøyd med måten gikk min andre dag kjører for MR02-dag jeg var kjøpedyktig demonstrere bedre kapasitet av våre maskiner. Det er for tidlig å trekke konklusjoner, men det er svært positivt tegn som justerer til optimisme.
Jeg har med hell utført simulert racing, begynne gradvis å forstå hvordan gummi opptrådt på avstand. Etter en lang rekke runder på slutten av dagen vi sette frisk tillitvekkende Kit, for bedre å forstå bilen, og hva vi så.
John booth, leder av laget: "generelt dagen gikk ganske bra-vi er på vei i riktig retning. Jeg er ikke fornøyd med antall kilometer reiste, men vi klarte å krysse avstanden rase og finne områder hvor du skal legge.
Fordi det var den siste arbeidsdagen av Max denne uken, har vi utviklet et spesielt program for ham. Balanse og justere maskin mens langt fra ideell, vi har fortsatt mye å gjøre, og noen av de viktigste spørsmålene vi vil diskutere i morgen etter morgen testene pålitelig-med Luiz Razia. Jeg vil gjerne takke Max for sitt fremragende arbeid. Oppgaven var vanskelig, men han kommet.