Renault Clip v.113 (2011) - Renault, Dacia, program diagnostik kereta Samsung. Program ini digunakan oleh peniaga rasmi dan stesen serangkat untuk pembaikan kereta.


Keluaran: 2011
Versi: 113
Bahasa: berbilang bahasa


Muat turun bahan untuk kenalan
Muat turun bahan untuk kenalan
Muat turun bahan untuk kenalan