Компанијата Peugeot има пријавени за резултатите од работата во 2011 година и му кажа за 508 седан, кој, сепак, за една година се продава во Европа, и во Русија неговата продажба ќе започне во февруари следната година.