Овој водич содржи информации за поправка и одржување на компоненти и системи за автомобили Chery Амајлија. Овие податоци се дадени во табеларен облик на листата на потенцијални дефекти или дефекти и дава предлози за нивно отстранување. Овој прирачник обезбедува инструкции за демонтажа и Монтажа, приспособување единици и системи, сите операции се прикажани чекор-по-чекор и проследен со фотографии и цртежи.Големина: 68.38 Mb


Chery Amulet (2006) руководство по ремонту-prnscr1-jpg


Преземете работилница Прирачник Chery Амајлија на AutoRepManS: