Ова упатство се однесува за сите верзии на возилото.
Сите дополнителна опрема, на пример, е радио за автомобил, ги има своите инструкции. Прирачникот дава основните насоки за работата на возило. Ве молиме прочитајте ги внимателно. Препораките се наменети за правилно одржување и нега. Посвети посебно внимание на делот "Препораки за возење", тоа му дава совети за безбеден и економичен возење со чувствителност и почитување на животната средина. Во документацијата приложена со автомобилот е за одржување.

Во него, меѓу другото, содржи:
основни информации за вашата машина;
одржување интервали и промена на масло;
задолжителен обем на работа под инспекција;
препораки за гаранција.

Овој прирачник ги опишува Ауди 80 / Audi 90 со бензински мотори, освен 16 - а на 20 - вентил модели, ослободување од септември 1986 до јули 1991 година.
Водич обезбедува детален опис на возилото, инструкции за одржување и поправка, препораки за заштеди во поправка, дијагноза на автомобил грешки.Година: 1994
Страници: 270
Јазик: Руски
Формат: PDF
Големина: 73.33 Mb


Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца
Превземи материјал за референца