Насоки за поправка и одржување на автомобил Алфа Ромео 1300 Јуниор со визуелни илустрации. Оваа книга ќе биде многу корисен за возачи за правилно функционирање на возилото, дијагноза и поправка на грешки, планираната замена на потрошен материјал.


Порака: 1989
Издавач: Алфа Ромео
Формат: PDF
Број на страници: 24
Квалитет: Скенирани страници
Јазик: Англиски


Преземете Алфа Ромео 1300 Помлад упатство на AutoRepManS: