Прирачник за корисникот и одржување на автомобил Алфа Ромео Alfetta c бензински мотори. Книгата е даден детален опис на сите компоненти и склопови, како и совети и препораки за нивното работење и одржување. Исто така детални цртежи, табели и шеми на електрична опрема.


Јазик: Англиски
Формат: PDF
Големина: 146.3 Mb


Преземете поправка Прирачник Алфа Ромео Alfetta на AutoRepManS: