Електронски услуги упатство автомобили Акура NSX е произведен од 1991 година. Ќе дозволите на сопственикот на самостојно вршење на работи на технички одржување и планираната замена на потрошен материјал.

Содржината на услугата Прирачник на возилото Акура NSX:
- Општи информации
Шасијата и боја кодови
Идентификациски број на возилото
Локацијата на етикетите и потписи
Подигање на автомобил и локацијата на референтни точки на телото
Влечење автомобил
Одржување и мерки на претпазливост

- СРС
Локацијата на компоненти
Опис СРС
Предупредување / Внимание Етикетата
Конекција Локација
Мерки На Претпазливост / Процедури


Јазик: Англиски
Формат: PDF


Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-0d83793fed24224f7d980c64b5f076a5-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-8fc8b653a63f9393485ed4f056febdbf-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-432386660bb503d9374c6553de6ec469-jpg Acura NSX (1991)  руководство по ремонту-29e57a8fa428adb3cc2375a19b6194a9-jpg


Преземете поправка Прирачник Акура NSX на AutoRepManS: