VAZ 2109 -מולטימדיה תיקון ידני תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך מולטימדיה תיקון, תחזוקה ותפעול של הרכב VAZ 2108-2109. פרטים על בעיות בסיסיות, סיבות ופתרונות שלהם. צעד אחר צעד תהליך של פירוק ותיקון של המכונית בפירוט מודגם ומגיע עם הפרשנות. באגף הן הרשימות של מכשירים, חומרי סיכה, נוזלים הפעלה-אטמים, מיסבים, הידוק torques ההתחברויות בורג, כמו גם את ערכת ציוד חשמלי. מדריך זה מיועד עבור עובדי תחנות שירות, עובדי שירות, ועבור מנהלי התקנים כדי לתקן את המכונית


הורד את המדריך לתיקון ואז 2109 על המחשב האוטומטי: