Kashirskoye varshavskoye shosse שנבנו מחדש, רוצה להרחיב לא רק בשל הצוותים, אלא גם על ידי השתלטות על המדרכה. . זה הגיע בתוך העיר מוסקבה דומא, איפה היום נדון הנושא "לנחות תחבורה במוסקבה:" צווארי בקבוק ". מענה לשאלה על ידי יו ר הוועדה ומדיניות אורבנית דיור מאת סטפאן אורלוב, הוא זה ניתן ליצור במכוון נוספים לפי הדרכים או מדשאות, סגן ראש עיריית מוסקבה תחבורה ניקולאי Lyamov, על פי המשרד, ציין כי השחזור הקרובה של הכביש המהיר Kashira, varshavskoye, כבישים יוגדר שומרת לעצמה. והוא אמר כי הרחבת כביש הגישה עליו יקרה דרך המדרכה.