Freelander II-תיקון ידני, תחזוקה ותפעול של הרכב.
מדריך של לנד רובר פרילנדר השנייה של המשתמש ידני/הבעלים


תאריך פרסום: 2007
מוציא לאור: לנד רובר
איכות: מעמודים שנסרקו
מספר עמודים: 344
גודל: 47.45 Mb


הורד Freelander 2 מדריך תיקון על המחשב האוטומטי: