ב סדנת ידני Kraz-256 ו KrAZ-256Б מתאר שיטות תיקון שיקום מכלולים ופרטים של הרכבים הללו. הן הדרישות הטכניות עבור התיקון של משאיות, חלקים ויחידות הרכבה. מפרט את המקורי, לא תקני הציוד/התקנים עבור התיקון.
בספר זה, תשומת לב מיוחדת הוקדשה בשיטות של שיקום של חלקים בלויים, הרכבה ובדיקה של אגרגטים אוויריים Kraz


הורד את המדריך לתיקון KrAz-256 ו-KrAz-256B על המחשב האוטומטי: