מדריך תחזוקה ותיקון של המכונית שברולט ניבה בשבילים. מדריך זה כולל תיקון ותחזוקה של המכונית. מדריך זה מתאר את העיצוב של המכונית החל בספטמבר 2002.


גודל: 5.23 מגה-בתים


הורד מדריך לתיקון שברולט ניבה על המחשב האוטומטי: