אקורה RL (KA9) אוסף של מדריכים טכניים תיקון ותחזוקה של כלי רכב. שחרורו של מכוניות אלה משנת 1996 ועד 2004.
הפצת תוכן:
1. אקורה RL-נושא: הגוף תיקון ידני (אוטומטי 1996-2004)
2. אקורה RL-נושא: מדריך לפתרון בעיות חשמל (אוטומטי 1996-2004)
3. אקורה RL-נושא: מפעל במדריך השירות (אוטומטי 1996-2004)
4. נושא: אקורה RL בעלים ידני (2002)
5. פותר הבעיות תמסורת אקורה/הונדה-כלי רכב והפניה


Acura RL (KA9) (1996-2004) руководство по ремонту-5e6c6fd2fca4249f70d788945aef0c48-jpgAcura RL (KA9) (1996-2004) руководство по ремонту-2961669ed921098fc98245d0209bec8d-jpgAcura RL (KA9) (1996-2004) руководство по ремонту-3ea77eb5210ca4b9c6e9478a9345a33c-jpgהורד את מדריך התיקון של אקורה RL על המחשב האוטומטי: